Kuntarakennemuutosten tietopankki

Kuntarakennemuutosten tietopankki on siirtynyt osoitteeseen: https://vm.fi/kunta

Palvelu kokoaa kuntauudistukseen ja kuntarakennemuutosten valmisteluun liittyvää tietoa. Sen tavoitteena on edistää hyvien käytäntöjen ja kokemusten hyödyntämistä sekä tukea alan asiantuntijoita ja rakennemuutosten valmistelusta vastaavien henkilöiden työtä.

Tietopankki sisältää tietoa erityisesti kuntaliitosten valmisteluun ja toteuttamiseen, mutta tietoa voidaan soveltaa myös muissa muutostilanteissa.

Palvelu on suunnattu ensisijaisesti kunta-alan ammattilaisille. Tietopankin ohjeistus on pääosin sekä suomeksi että ruotsiksi, mutta osa työvälineistä on toteutettu vain suomeksi. Tietopankissa kuntien yhdistymisprosessi on jaettu selvitys-, toteutus- ja arviointivaiheisiin.

Kunta- ja palvelurakenteiden uudistamisen tavoitteet

Kunta- ja palvelurakenteiden uudistamisessa yleisinä tavoitteina on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut kuntalaisille koko maassa, vahvistaa kunnallista itsehallintoa ja uudistaa rakenteita siten, että palvelut ovat kustannustehokkaita. Lisäksi tavoitteena on kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja paikallisen demokratian vahvistaminen.

Ikärakenteen muutokset, palvelutarpeen kasvu, kiristyvä kuntatalous ja erikoistuvat palvelut haastavat kuntakentän jatkamaan uudistustyötä. Vain uudistumalla voimme turvata kuntaperusteisen hyvinvointiyhteiskuntamme 2020-luvun haasteissa.